Campanya documental 120 anys Pastorets Molins de Rei

Els Pastorets

Més informació d'Els Pastorets de Molins de Rei a:
www.elspastoretsdemolinsderei.cat