Campanya documental: Veterans 1993

Els Pastorets

Més informació d'Els Pastorets de Molins de Rei a:
www.elspastoretsdemolinsderei.cat