Campanya documental: Dinar a la Peni 1992

Els Pastorets

Més informació d'Els Pastorets de Molins de Rei a:
www.elspastoretsdemolinsderei.cat